Ahad, 15 Februari 2009

Pelajarilah Bahasa Arab" Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Berkata: “Sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitab-Nya dan menjadikan Rasul-Nya sebagai penyampai risalah (Al-Kitab) dan Al-Hikmah (As-sunnah), serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Oleh karena itu memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Keterbiasaan berkomunikasi dengan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Allah dan menegakkan syi’ar-syi’ar agama ini, serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal dari kaum Muhajirin dan Anshar dalam keseluruhan perkara mereka.” (Iqtidho Shirotil Mustaqim)." Muslimah.or.id

Demikian kata seorang ulama Islam tentang Bahasa Arab. Jadi, pelajarilah bahasa arab sekurang-kurangnya agar kita boleh fahami bacaan-bacaan dalam solat, doa dan tilawah kita sehari-harian.

Bahasa Arab adalah satu bahasa yang mudah dipelajari bagi kita kerana setiap hari kita memang menyebut perkataan dan ayat-ayat dari bahasa tersebut. Tambahan pula, memang sifatnya bahasa, untuk pelajarinya ia perlu ditiru.

Tidak sepatutnya, seseorang yang berjaya menamatkan pengajiannya diperingkat universiti mengabaikan pengajian bahasa arab yang jauh lebih mudah. Apa yang diperlukan ialah kemahuan yang kuat. Binalah kemahuan itu, mulai hari ini. Rakaman mp3 di bawah ni memberikan tip-tip mudah untuk belajar bahasa arab. Enjoy listening!


Tips on How to Learn Quranic Arabic Quickly and Easily:
1

2

3

4
Catat Ulasan