Jumaat, 31 Julai 2015

Cara membantu simati secara sunnah: Berpuasa bagi pihaknyaCara membantu simati secara sunnah: 
No. 7 - Berpuasa bagi pihaknya


Jika simati perlu berpuasa samada puasa yang perlu diqadha atau puasa nazar, lalu dia mati sebelum sempat melunaskan puasanya, maka warisnya boleh berpuasa bagi pihaknya. 

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
من مات وعليه صيام صام عنه وليه
"Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya". (Sahih Al-Bukhari, no. 1952)

Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, dia telah berkata;
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ ‏ "‏ نَعَمْ ـ قَالَ ـ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ‏"
"Telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai kewajipan (hutang) puasa selama sebulan, adakah boleh aku menunaikan puasa tersebut bagi pihaknya?”. Baginda sallallahu'alaihi wa sallam berkata: "Ya", Baginda melanjutkan: "Hutang kepada Allah adalah lebih berhak untuk ditunaikan" (Sahih Al-Bukhari, no. 1953)


Siapakah yang boleh berpuasa bagi pihak simati?

Hadis riwayat ‘Aisyah di atas menyebut wali simati. Ulama berbeza pendapat dalam ini, ada yang mengatakan wali merujuk kepada waris simati dan ada yang merujuk kepada saudara dekat.  

Ulama juga berbeza pendapat dalam hal, bolehkah seseorang yang bukan waris dan saudara dekat berpuasa bagi pihak simati. Imam An-Nawawi berpendapat ianya sah jika dengan izin walinya dan tidak sah tanpa izin dari pihak walinya. 

Ramai ulama lain juga berpendapat ia adalah harus, antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Ibn Taimiyyah. Antara alasannya ialah kerana Rasulullah menyamakannya dengan hutang, maka ia boleh dilunaskan oleh sesiapa sahaja. Adapun disebut “wali” dalam hadis adalah kerana biasanya walilah yang perlu membayar hutang bagi pihak simati (Masaail muta’alliqah bi qadha’ al-siyam).


Catat Ulasan